teenenzo.nl

Kloven

Kloven zijn plekken waar de huid ingescheurd is. Deze inscheuringen van enkele millimeters tot een centimeter lang zijn aan de oppervlakte breder dan in de diepte

Hoe herkent u een kloven?
Er zijn twee soorten kloven;

Vochtige kloven tussen of onder de tenen
Deze ontstaan door een verweekte huid door overmatige transpiratie of door langdurig contact met water. Een belangrijke oorzaak is vaak een schimmelinfectie. Deze moet eerst worden behandeld met de door de arts voorgeschreven medicamenten. Daarbij is het zaak de huidomgeving zo droog mogelijk te houden door na het wassen tussen de tenen goed af te drogen.

Droge kloven aan de hiel
Een verminderde talgafscheiding en een beperkte transpiratievorming geven vaak kloven aan de hiel. De elasticiteit van de huid is afgenomen en leidt tot scheurvorming. Door een voortdurende belasting kunnen de kloven dieper worden en daarbij gaan ontsteken of zelfs bloeden. In dit stadium een behoorlijk pijnlijke aandoening.

Wat doet de pedicure voor u?
Bij vochtige kloven is de behandeling erop gericht zoveel mogelijk infecties te bestrijden. Bij kloven door schimmelinfectie in een vergevorderd stadium zal ik u adviseren de huisarts te raadplegen. Bij misvorming van de tenen kan ik antidrukmiddelen of orthesen aanbrengen om de afstand tussen de tenen te vergroten, waardoor
verweking niet opnieuw kan optreden.

Bij droge kloven wordt zoveel mogelijk overmatig eelt verwijderd, voornamelijk de randjes eelt van de kloven. Dit is belangrijk om het herstel van de elasticiteit van de huid te bevorderen. Pas dan is genezing van droge kloven goed mogelijk.

Na deze behandeling zal ik u advies en richtlijnen geven om de huid intensief te verzorgen. Dit is noodzakelijk bij een huid die gevoelig is voor kloofvorming.