teenenzo.nl

Voetproblemen

Er zijn diverse voetproblemen waar u mee te maken kunt krijgen. Links van deze site vindt u de meest voorkomende voetproblemen. Hierin leest u hoe u deze kunt herkennen, over de behandeling en het voorkomen ervan.
In veel gevallen kan ik, als pedicure, u helpen. Mocht ik u niet kunnen helpen dan verwijs ik u door naar uw huisarts.